Polibit 25-55/55 je kvalitetni, nestabilni, polimerom modificirani bitumen. Ovaj proizvod je modifikovan termoplastičnim polimerom na bazi SBS-a. Polimer se za bitumen vezuje zagrijavanjem mase i topljenjem polimera na visokim temperaturama, pa je ovaj proizvod nestabilan, tj. može se skladištiti maksimalno 48 sati, što znači da je vrijeme ugradnje ograničeno.

PRIMJENA

Primjenjuje se za izradu asfaltnih mješavina tamo gdje je potrebna:

-visoka otpornost na deformacije i

-visoka elastičnost

Primjenom Polibit 25-55/55 povećava se otpornost i kvalitet asfaltne podloge na plastične deformacije kod povišenih temperatura, zatim otpornost na pojavu pukotina u asfaltu pri niskim temperaturama. Posebno se povećava otpornost podloga na dionicama gdje su velika saobraćajna opterećenja. Polibit 25-55/55 se koristi kao vezivo za izradu klasičnih asfaltnih mješavina, poroznih (drenažnih) asfalta, takođe i za izradu tankih asfaltnih zastora kao što su mikroasfalti ili površinske obrade. Njegova primjena se prvenstveno odnosi na dionice puta koje su pod izrazitim saobraćajnim opterećenjem, kao što su: raskrsnice, autoputevi i putevi sa teškim saobraćajnim opterećenjem (npr. trake za sporu vožnju), mostovi, nadvožnjaci i drugo.

OSOBINE

Polibit 25-55/55 predstavlja cestograđevinski bitumen čije su osobine poboljšane dodatkom termoplastičnog polimera na bazi SBS-a za modifikaciju asfalta. U odnosu na cestograđevni bitumen odlikuje se boljim elastičnim, zateznih i adhezivnim svojstvima. Posjeduje takođe i bolju otpornost na starenje u odnosu na standardni cestograđevini bitumen. Ugradnjom polimerom modificiranog bitumena Polibit 25-55/55 povećava se otpornost asfalta na deformacije na visokim temperaturama, kao i pojava pukotina na asfaltu na niskim temperaturama i pojava pukotina pod dejstvom opterećenja.

SASTAV

Polibit 25-55/55 je proizveden korištenjem kompatibilnog bitumena koji se modifikuje termoplastičnim polimerom na bazi SBS-a na visokim temperaturama.

Karakteristike polimer-bitumena Polibit 25-55/55 predstavljene su u tabeli:

Karakteristika JM
Metoda
Zahtjevi kvaliteta  (EN 14023) REZULTAT

Penetracija 25°C

dmm

EN 1426

25-55

51

Tačka razmekšanja (PK metoda)

°C

EN 1427

≥55

57

Elastični povrat na 25°C

%

EN 13398

≥50

59

Tačka loma po Frass-u

°C

EN 12593

≤-18

-18

Stabilnost pri skladištenju

°C

EN 13399

≤5

≤5

UPOZORENJE:  Koliko god je to moguće spriječiti zaprljanja  sa drugim vrstama bitumena!

NAČIN UGRADNJE

Asfaltne mješavine na bazi Polibit 25-55/55 izrađuju se standardnim postupkom proizvodnje na asfaltnim postrojenjima. Temperatura pripreme asfaltnih mješavina viša je za 10°C-20°C od standardnih asfaltnih mješavina. U toku zbijanja treba koristiti čelične ili kombinirane valjke.

ISPORUKA

Isporuka polimerom modificiranog bitumena Polibit 25-55/55 vrši se u autocisternama u zagrijanom stanju na temperaturi od 160°C-180°C.

SKLADIŠTENJE

Budući da se polimer, koji se koristi za proizvodnju Polibit 25-55/55 ne vezuje stupanjem u hemijsku reakciju sa bitumenom, nego se topi u bitumenu na visokim tempetarurama, ovaj proizvod je nestabilan u pogledu skladištenja. Vrijeme ugradnje je ograničeno i može se skladištiti maksimalno 48 sati.