PETROLEJ ZA OSVJETLJENJE je proizvod dobiven primarnom destilacijom nafte i rafinisan selektivnom ekstrakcijom pomoću tečnog sumpor-dioksida.

PRIMJENA

Primjenjuje se za osvjetljenje, zagrijavanje i kao sredstvo za rastvaranje. Petrolej se pakuje u plastičnu ambalazu od 1,3 i 5 litara, staklene boce od 1 litar, limene bačve od 200 litara i auto-cisterne.