HEMPROL - pasta za pranje ruku

HEMPROL pasta je proizvedena na bazi površinski aktivnih materija, glicerina, punila sa dodacima boje i mirisa.

Petrolej za osvjetljenje

Petrolej za osvjetljenje je proizvod dobiven primarnom destilacijom nafte i rafinisan selektivnom ekstrakcijom pomoću tečnog sumpor-dioksida.

Kalijev sapun

Kalijev sapun je proizvod dobiven reakcijom saponifikacije masnih kiselina biljnog porijekla sa hidroksidima.

Uljani razređivač H - G

Uljani razređivač H - G je smjesa organskih rastvarača dobivenih primarnom destilacijom nafte i rastvarača dobivenih destilacijom uljnih smola.