Bitumenska masa za mostove MOSTOHEM – M je homogena smjesa visokokvalitetnih bitumena, polimera i mineralnih punila.

OSOBINE

MOSTOHEM – M se odlikuje visokom otpornošću na temperaturne i atmosferske promjene. Posjeduje izuzetno dobru ljepljivost.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Parametar Jedinica mjere Metod ispitivanja Granična vrijednost
Tačka loma po Frassu °C EN 12593 <- 15
Penetracija 1/10 mm EN 1426 35 – 50
Tačka razmekšanja po PK °C EN 1427 100 – 120

PRIMJENA

Bitumenska masa za mostove MOSTOHEM – M upotrebljava se kao vrući namaz na betonskim podlogama mostova, koje su prethodno premazane BOSKOBIT-om. Zagrijana masa na 160°C-180°C se nanosi u jednom sloju pomoću četke ili lijevanjem na suhu podlogu.