KALIJEV SAPUN je proizvod dobiven reakcijom saponifikacije masnih kiselina biljnog porijekla sa hidroksidima.

PRIMJENA

Upotrebljava se za pranje i čišćenje u domaćinstvu, za razna zanatska i industrijska podmazivanja,

kao emulgator za proizvodnju bitumenskih vodenih emulzija. Isporučuje se u plastičnoj ambalazi od 1, 20, 100 i 150 kg.