HEMPRO - POLI - BIT

HEMPRO-POLI-BIT je jednokomponentni namaz u obliku paste na bazi bitumena, organskih rastvarača polimernih opleminjivača i punila.

elastomerna pasta za hidroizolacije po hladnom postupku

BOSKON - N

BOSKON - N je hidroizolacioni materijal za topli postupak (tečni namaz) proizveden na bazi kvalitetnih bitumena sa dodatkom punila.

hidroizolacioni materijal urađen na bazi kvalitetnih bitumena

BOSKOBIT

BOSKOBIT je rastvor destiliranog bitumena u lako isparljivom organskom rastvaraču.

hidroizolacioni materijal sa organskim rastvaračem