BITUMENSKE TRAKE ZA KLASIČNU IZOLACIJU

Proizvodimo 12 vrsta bitumenskih traka za klasicnu izolaciju iz grupa HEMGRA, HEMIVAL i HEMAL.

PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE

HEMIPLAST plastomerne bitumenske trake su trake bazirane na modifikovanoj bitumenskoj smjesi, napravljenoj od destilovanog bitumena i plastomernog APP (ataktični polipropilen) polimera, i poliesterskom filcu.

ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE

HEMIPLAST elastomerne bitumenske trake su trake visokih performansi bazirane na modifikovanoj bitumenskoj smjesi, napravljenoj od destilovanog bitumena i elastomernog SBS granulata, i poliesterskom filcu.