HEMPROL pasta je proizvedena na bazi površinski aktivnih materija, glicerina, punila sa dodacima boje i mirisa.

 Fizičko – hemijske karakteristike
 Boja i izgled Svijetlo zelena pastozna masa
 Sadrzaj površinski aktivne materije u max.% 13 – 14
 Sadrzaj vode i isparljivih materija u % 30 – 40
 Gubitak pri zarenju na temp. 550  °C 54 – 61
 Penetracija na 20°C u dmm 260 – 280

HEMPROL pasta je efikasno sredstvo za pranje jako zamašćenih ruku, posuđa i sanitarija.

Pakuje se u plastičnim dozama od 0,5 i 1kg.