POLIBIT 60-90 S je stabilni, polimerom modificirani bitumen, proizveden u firmi “HEMPRO” d.o.o u suradnji sa američkom firmom “DuPont”. Polimer se vezuje za bitumen putem hemijske veze, tako da je ovaj proizvod stabilan u pogledu skladištenja. Za razliku od polimer-modificiranih bitumena koji se proizvode na bazi SBS-a i koji se moraju ugraditi u roku od 48 sati, vrijeme ugradnje POLIBIT 60-90 S nije ograničeno. Vezivo se ne moze odvojiti tokom skladištenja. Proizvod se moze ohladiti, a nakon toga ponovo zagrijati i koristiti, a da se pri tome neće desiti nikakve promjene u hemijskom sastavu. On je termalno i oksidaciono potpuno stabilan proizvod.

PRIMJENA

Primjenjuje se za izradu asfaltnih mješavina u situacijama gdje je potrebna:
– visoka otpornost na deformaciju i
– visoka elastičnost

Proizvodi se miješanjem specijalno formuliranog, polimer kompatibilnog bitumena i reaktivnog, elastomernog ter-polimera pod tačno definiranim uslovima.

hpb1.png hpb2.png
Asfaltni kolovoz bez
Hempro Polimer-bitumena
Asfaltni kolovoz sa
Hempro Polimer-bitumenom

POLIBIT 60-90 S moze se primjenjivati u klimatskim uslovima visokih i niskih temperatura. Posjeduje odličnu otpornost protiv permanentne deformacije kod visokih temperatura okoline i fleksibilnost odnosno elastičnost na niskim temperaturama okoline. Ugradnjom polimer-bitumena u asfaltnu mješavinu obezbjeđuje se povećanje adhezije između agregata i bitumena u različitim asfaltnim mješavinama. Sve ovo dovodi do bitnog povećanja vijeka trajanja asfaltne mješavine u koju je POLIBIT 60-90 S ugrađen. Hemprov polimer-bitumen POLIBIT 60-90 S se koristi kao vezivo za izradu klasičnih asfaltnih mješavina, poroznih (drenaznih) asfalta, kao i za izradu tankih asfaltnih zastora tipa mikroasfalta i površinskih obrada. Njegova primjena se prvenstveno odnosi na dionice puta koje su izlozene teškom saobraćajnom opterećenju kao što su: raskrsnice, površine pred semaforom, autoputevi i putevi sa veoma teškim saobraćajnim opterećenjem (trake za sporu voznju), mostovi, nadvoznjaci i dr.

OSOBINE

POLIBIT 60-90 S predstavlja cestograđevni bitumen čije su osobine poboljšane dodatkom reaktivnog ter-polimera za modifikaciju asfalta. U odnosu na standardni cestograđevni bitumen odlikuje se boljim elastičnim, zateznim i adhezivnim svojstvima. Posjeduje takođe i bolju otpornost na starenje u odnosu na standardni cestograđevni bitumen. Ugradnjom Hemprovog polimer-bitumena POLIBIT 60-90 S povećava se otpornost asfalta na deformacije na visokim temperaturama. Takođe se spriječava pojava pukotina na niskim temperaturama kao i pojava pukotina pod dejstvom opterećenja.

SASTAV

POLIBIT 60-90 S proizveden je korištenjem kompatibilnog bitumena modificiranog sa reaktivnim ter-polimerom. Kompatibilna osnova bitumena osigurava nemogućnost separacije tokom skladištenja.

Osobine polimer-bitumena POLIBIT 60-90 S su prikazane u tabeli ispod. 

Karakteristika JM
Metoda
Zahtjevi kvaliteta  (EN 14023) REZULTAT

Penetracija 25°C

dmm

EN 1426

45-80

70

Tačka razmekšanja (PK metoda)

°C

EN 1427

≥60

64

Elastični povrat na 25°C

%

EN 13398

≥50

62

Tačka loma po Frass-u

°C

EN 12593

≤-18

-23

Stabilnost pri skladištenju

°C

EN 13399

≤5

0

UPOZORENJE:  Koliko god je to moguće spriječiti zaprljanja  sa drugim vrstama bitumena!

NAČIN UGRADNJE

Asfaltne mješavine na bazi POLIBIT 60-90 S izrađuju se standardnim postupkom proizvodnje na asfaltnim postrojenjima. Temperatura pripreme asfaltnih mješavina viša je za 10°C-20°C od standardnih asfaltnih mješavina. U toku zbijanja treba koristiti čelične ili kombinirane valjke.

ISPORUKA

Isporučuje se u autocisternama u zagrijanom stanju na temperaturi od 160°C-180°C. 

USKLADIŠTENJE

Budući da se polimer, koji se koristi za proizvodnju POLIBIT 60-90 S vezuje putem hemijskih veza, ovaj proizvod je potpuno stabilan u pogledu skladištenja. Moze se koristiti i tokom zimske sezone u zagrijanom ili čvrstom stanju. Mozemo ga prevoziti na bilo koji način, a da će sve njegove osobine ostati očuvane. Takođe ga mozemo imati i kao zimsku zalihu za upotrebu u sezoni asfaltiranja nakon više mjeseci.