HEMOPLAST je jednokomponentna pasta na bazi polimernog cestograđevinskog bitumena (BAS 12591) uz dodatak punila i otapala.

PRIMJENA

HEMOPLAST je namijenjen za povezivanje radnih spojeva asfalta u kombinacijama toplo-hladno i hladno-toplo. Visoka koncentracija polimera u bitumenu povećava adhezivnost između zrna asfalta na mjestu spoja, neovisno o tome je li spoj obrađen rezanjem ili ne. HEMOPLAST se također koristi za radne spojeve asfalta sa drugim materijalima kao što su beton, željezo i drugi. Radni spojevi premazani HEMOPLASTOM omogućavaju lakše valjanje spojeva, te sprečavaju nastanak pukotine usljed skupljanja novog asfaltnog spoja.

NAČIN UGRADNJE

HEMOPLAST se nanosi na mjestu spoja asfalta mašinski ili ručno. Mjesto spoja mora biti čisto, otprašeno i suho. Za ručno nanošenje mogu se koristiti špartle ili dugodlake četke.

POTROŠNJA

Potrošnja je ovisna o načinu obrade spoja, granulometriji i tipu asfaltne mješavine, debljini sloja i načinu nanošenja. Orijentacijski se može računati sa potrošnjom od 0,05 kg/m za centimetar debljine nanosa.

ISPORUKA

HEMOPLAST se pakuje u limene kante po 22 kg. Prema zahtjevima kupca moguće je pakovanje u drugu ambalažu.

USKLADIŠTENJE

HEMOPLAST treba skladištiti na suhom i od sunca zaštićenom mjestu.