HEMOFUG masa je polimer bitumenskog veziva stabilizirano i oplemenjeno elastomerima, te kvalitetnim omekšivačima i gumenim granulatom. HEMOFUG masa je otporna na niske i visoke temperature ima izuzetnu prionljivost i trajnu elastičnost. HEMOFUG masa se tretira kao hermetik (zaptivna masa).

PRIMJENA

HEMOFUG masa ima široku primjenu u cestogradnji, hidrogradnji i građevinarstvu. Koristi se za zapunjavanje i zaptivanje horizontalnih i vertikalnih fuga u betonu i asfalta. Ima dobru prionljivost na beton, asfalt, sve bitumenske materijale, te na kamen, drvo, metal i papir.

NAČIN UGRADNJE

Prije ugradnje HEMOFUG mase, fugu treba očistiti i otprašiti, te bočne stijenke premazati HEMOFUG PREMIER-om. Limeni bubnjevi se rasijeku i odvoje od bitumenske mase. Masa se usitni i tali u kotlovima sa indirektnim zagrijavnjem na temperaturi do 180°C. Dobro homogenizirana, otaljena masa odmah se ugrađuje na osušeni hladni prednamaz. Ne smije se zagrijavati preko maksimalne temperature. Takođe treba izbjegvati dugotrajno zagrijavanje, jer to bi dovelo do promjene kvaliteta sastavnih komponenti. Nije dozvoljeno ni višestruko zagrijavanje mase. Zbog slijeganja mase fuga se zapunjava u dva puta, odnosno 6-8 mm ispod ruba fuge.

ISPORUKA

HEMOFUG se isporučuje u limenim bubnjevima sadržine 18-20 kg.

USKLADIŠTENJE

HEMOFUG se skladišti na suhom mjestu na umjerenoj temperaturi, tako da limeni bubnjevi stoje uspravno sa otvorom prema gore, zaštićeni od kiše.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristika Jedinica mjere
Metoda ispitivanja Uvjeti kvaliteta
HEMOFUG

Tačka razmekšanja po PK

°C

EN 1427

min. 85

104

Postojanost pri talozenju u vrućem stanju

%m/m

DIN 1996-16

max. 3

2

Konusna penetracija 25°C

1/10mm

pr. EN-13880-2

40-90

63

Postojanost na toplini, promjena konusne penetracije 25°C

%

pr. EN-13880-4

max.25

3

Duzina tečenja 60°C/5 sati

mm

TL bit Fug 82,Anhang 4

max. 5

0

Otpornost na pregrijavanje- Promjena PK- duzina tečenja °Cmm TL bit Fug 82,Anhang 2 najviše 10najviše 5 4,1
0
Ispitivanje po Hermannu -20°C, visina pada 5m - DIN 1996, Teil 18 bez oštećenja3 do 4 kugle bez oštećenja

4 kugle

Postojanost oblika na toplinu, vrijednost deformacije - DIN 1996, Teil 17 max. 6,5 1,2
Istezljivost i prionljivost prema Rabeu mm TL bit Fug 82,Anhang 6 min. 5 veće od 5