HEMOFUG PREMIER je otopina elastomernog, bitumenskog veziva i lako isparljivih organskih otapala.

HEMOFUG PREMIER je hladan elastomerni, bitumenski prednamaz koji pripada grupi hladnih bitumenskih rastvora na osnovi bitumenskog otapala. Sastoji se od elastomernog, bitumenskog veziva i lako isparljivih organskih otapala. Ima dobru prionljivost na podlogu i dobru pokrivnu moć.

PRIMJENA

HEMOFUG PREMIER se primjenjuje u čitavom području bitumenske hidroizolacijske tehnike kao prednamaz, prije svega na beton, zid, cementni mort i metal. Koristi se i za bolju prionljivost polimer bitumenske mase za fuge – HEMOFUG.

NAČIN UGRADNJE

HEMOFUG PREMIER se primjenjuje tako što se hladno nanošenje obavlja četkom, kistom ili aparatom za špricanje. Primjenjuje se u stanju u kojem je isporučen. Pri hladnom vremenu, ako se proizvod zgusne, preporučljivo je da se nekoliko dana prije upotrebe deponira u zatvorenom prostoru. HEMOFUG PREMIER je lako zapaljiv materijal, pa se mora naročito u zatvorenom prostoru pridrzavati upustva za takvu vrstu proizvoda. Podloga na koju se nanosi HEMOFUG PREMIER mora biti čista i suha, a ako se nanosi na metalne površine one se moraju očistiti od korozije, odmastiti i oduljiti. Prednamaz se mora potpuno osušiti prije nanošenja ostalih slojeva izolacije.

ISPORUKA

Isporučuje se u limenim bačvama od 200kg i plastičnim kanisterima od 10kg.

USKLADIŠTENJE

HEMOFUG PREMIER se skladišti kod normalnih temperatura u dobro zatvorenoj ambalazi.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

HEMOFUG PREMIER ispunjava uvjete kvaliteta prema normama: BAS U.M3.240; HRN U.M3.240; JUS U.M3.240.

Karakteristika Jedinica mjere
Uvjeti kvaliteta HEMOFUG PREMIER

Udio bitumena

%(m/m)

najmanje 30

49,4

Tačka razmekšanja po PK

°C

najmanje 55

107

Plamište

°C

najmanje 35

40