HEMOBIT AP – 58R je bitumenska emulzija sastavljena od razrijeđenog bitumena za puteve, dispergovanog u vodi u vidu sitni globula, uz primejnu emulgirajućih agensa. Funkcija razređivača bitumena je da da vezivu određeni plasticitet nakon što se emulzija razdvoji na sastavne dijelove.

PRIMJENA

HEMOBIT AP – 58R se upotrebljava za:

  • za pripremanje asfaltnih mješavina otvorenog tipa hladnim postupkom, koje se mogu uskladištiti na duzi vremenski period prije   ugradnje.
  • za sve ostale asfaltne radove gdje je predviđena primjena polustabilnih anionskih bitumenskih emulzija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

HEMOBIT AP – 58R je tamnosmeđa tekućina, poluviskozne koegzistencije. Emulgirajući agens je alkalnog karaktera. Emulzija spada u grupu alkalnih anion-aktivnih emulzija. S obzirom na stabilnost HEMOBIT AP – 58R se ubraja u polustabilne bitumenske emulzije.

Karakteristika Jedinica mjere Uvjeti kvaliteta HEMOBIT AP-58R
Viskoznost na 20°C određena Englerovim viskozimetrom °E 3-15 4,2
Vrijeme isticanja STV aparatom na 20°C (otvor 4mm) s 2-13 9,2
Sadrzaj vode %(m/m) 44-46 44
Sadrzaj bitumena %(m/m) 54-56 56
Stepen stabilnosti - polustabilna polustabilna