HEMIPLAST EPF – M je hidroizolaciona traka izrađena na bazi polimer bitumena. Kao uložak najčešće se koristi poliesterski filc, a prema zahtjevu kupca, može se upotrijebiti i neki drugi uložak. Uložak je sa obje strane obložen polimer bitumenskom masom i zaštićen pogodnim materijalom.

OSOBINE

HEMIPLAST EPF-M je hidroizolaciona traka sa rasponom temperaturne stabilnosti od -15°C do +130°C. Ubraja se u najkvalitetnije hidroizolacione trake. Odlikuje se visokom elastičnošću i trajnošću.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Vrsta ispitivanja Jedinica mjere Granična vrijednost
Oznaka -                         4
Širina trake cm 100
Duzina trake m 7,5
Debljina trake mm 4
Postojanost na hladnoći °C -15
Postojanost na toploti °C +130

PRIMJENA

HEMIPLAST EPF-M se primjenjuje za izvođenje hidroizolacija i kao zaštita od agresivnih agenasa na mostovima, u tunelima i sl. Ugrađuje se zavarivanjem plinskim plamenikom ili lijepljenjem u sloju bitumenske mase za mostove MOSTOHEM – M. Potreban preklop traka je 10cm.