HEMOBIT KP – 58R je bitumenska emulzija sastavljena od razrijeđenog bitumena za puteve, emulgiranog u vodi pomoću određenih emulgirajućih agensa.

PRIMJENA

HEMOBIT KP – 58R se upotrebljava za:

  • pripremanje asfaltnih mješavina otvorenog tipa hladnim postupkom, koje se mogu uskladištiti na duzi vremenski period prije ugradnje.
  • špricanje podloga prije nanošenja asfaltnog sloja.
  • sve ostale asfaltne radove gdje je predviđena primjena polustabilnih, katjonskih, bitumenskih emulzija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

HEMOBIT KP – 58R je tamnosmeđa tekućina, poluviskozne koegzistencije. Emulgirajući agens je kiselog karaktera, pa ova emulzija spada u grupu kation-aktivnih ili kiselih bitumenskih emulzija.

Karakteristika Jedinica mjere Uvjeti kvaliteta HEMOBIT KP-58R
Viskoznost na 20°C određena Englerovim viskozimetrom °E 3-15 4,1
Vrijeme isticanja STV aparatom na 20°C (otvor 4mm) s 2-13 7,2
Sadrzaj vode %(m/m) 39-41 40,9
Sadrzaj bitumena %(m/m) 59-61 59,1
Stepen stabilnosti - polustabilna polustabilna